Dünden Bugüne Beslenme Konusu

Dünden Bugüne Beslenme Konusu

İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı ilk andan itibaren başlıca problemi hayatta kalmak olmuştur. Hayatta kalmayı güçleştiren en temel engeller ise güvenlik ve besin konularında ortaya çıkmıştır. Temel ihtiyaç olan güvenlik konusu garanti altında alındığında ise açlık ve susuzluk gibi iki temel beslenme konusu insan için her daim problem arz etmiştir.

Eski zaman insanı yemek için yaşamak yerine o zamanın mevcut şartları içerisinde yaşamak için yemeği yeğlemek durumunda kalmıştır.

Zaman ilerledikçe, insanoğlu besin kaynaklarına hükmetme yetisini geliştirdikçe beslenme şekil ve algısı da değişmeye başladı. Önceden hayatta kalmak için besin arayan insanoğlu bu noktadan itibaren haz peşinde koşan bir canlı varlığa dönüşüverdi. Özellikle Sanayi Devrimi'nden sonraki süreçte daha fazla üretim, besin maddelerindeki bollaşma refahı da beraberinde getirdi.

Sanayi Devrimi, aslında öncesi ve sonrası arasında çok önemli bir ayrımı da ortaya koydu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, olamadı da...

Üretim şekli değişmeleri, hızla artan makineleşme dünün, bugünün ve yarının dünyasındaki üretim ve besin gerçeğini de değişmektedir. Bireysel ve küçük ölçekli üretimden daha ticari ve daha konvansiyonel şekilde icra edilen tarımsal üretim doğal gıda ve Organik gıda kavramlarını doğurdu. Artık eskiden beğenip dönüp bakmadığımız kurtlu ve lekeli meyveler bizim için daha fazla kıymet ifade eder hale geldi.

Bir yorum da sen yap